Astronomi

Astronomi er egentlig ikke en hobby, men jeg synes det er litt morsomt å følge med på hva som skjer oppe på himmelen.  Også her er interessen skapt innenfor speideren.  Her skal man jo kunne litt om stjernebilder - det var det som fikk meg litt nysgjerring. 

Starry night er et dataprogram som viser alle stjernebilder og planeter - og simulerer alle bevegelser på himmelen.  Det viser nøyaktig hvordan himmelen ser ut der du bor på det tidspunktet du er i.  Du kan også "spole" deg fremover og bakover i tid.  Hvordan så det ut på himmelen da Jesus ble født, eller da du ble født ?  Du kan velge å se verdensrommet fra hvilket som helst plass på jorda eller i verdensrommet.  Hvordan ser jorda ut fra Mars eller fra månen ?  Det dukker opp detaljert informasjon om det himmellegemet du peker på.  I tillegg er her masse videofilmer om universet.

Detaljene i programmet avhenger av hvilket program du velger.  Starry Night Pro+, Starry Night Pro, Starry Night Enthusiast og Starry Night EDU.  Selv har jeg Starry Night Backyard som tilsvarer "Enthusiast".  Det har gitt meg utrolig mye å studere dette programmet.  Du får programmene på norsk.

Linker innenfor astronomi:

Flott norsk side hvor det meste som sees i Norge er nevnt. Her er også mange linker til det meste innenfor astronomi.
Dataprogram med alle himmellegemer sine bevegelser
"Infoside" fra Starry Night. Søkemotor og linker.